extra ondersteuning

Soms heb je meer begeleiding nodig dan alleen je mentor kan bieden. Op dat moment komt het ondersteuningsteam in actie. 

In het ondersteuningsteam zitten deskundigen van binnen en buiten de school; daardoor zijn de lijntjes met verschillende hulpverleners kort. De ondersteuningscoördinatoren (oco’s) zijn Astrid Seuren voor mavo, Anne-Marie Elissen voor havo en Lonneke van Maasakkers voor vwo. In bijzondere situaties kunnen onze vertrouwenspersonen een rol spelen.

Individueel of in een groep
Als je binnen de school geholpen kan worden, gebeurt dat door individuele gesprekken met een leerlingbegeleider óf in groepstrainingen. Voorbeelden daarvan zijn de sociale vaardigheidstraining (sova), de antistresstraining (ast) of de bewust-omgaan-met-faalangsttraining (bof). Het kan ook zijn dat een coach van huiswerkinstituut Spectrum Brabant aan een leerling wordt gekoppeld voor individuele begeleiding. Die coaches verzorgen ook de ‘brugklasmodule’ waarin je wordt geholpen met plannen en organiseren. 

Vertrouwenspersonen
Voor leerlingen, ouders en personeel zijn Erna Vloet en Ronald Lammers onze interne vertrouwenspersonen. Zij kunnen helpen bij problemen die te maken hebben met seksueel overschrijdend gedrag, ongewenst gedrag op school, persoonlijke problemen op school of thuis, huiselijk geweld en kindermishandeling.

Leerlingbemiddeling
Speciaal opgeleide leerlingen uit de bovenbouw kunnen ingezet worden bij het oplossen van kleine conflicten tussen leerlingen onderling. Met een bemiddelingsgesprek proberen zij de partijen dichter bij elkaar te brengen zodat het conflict eindigt.

Pasje
Het Eckart werkt met faciliteitenpasjes. Als je bijvoorbeeld dyslexie of dyscalculie hebt, dan zijn sommige schooltaken wat lastiger voor jou. Op het pasje staat dan op welke ‘faciliteiten’ jij recht hebt. Daarbij kun je denken aan tien minuten extra testtijd of een structuurkaart voor de talen.

Huiswerkbegeleiding
De begeleiders van huiswerkinstituut Spectrum Brabant bieden na schooltijd extra hulp bij studeren en plannen. Ze zitten in het brugklasgebouw van onze school, dus dat is handig! Samen met jou (en je ouders) stellen ze een plan van aanpak op dat past bij jullie vraag en budget. Het belangrijkste doel is om jou weer grip op je studie te laten krijgen zodat je het uiteindelijk helemaal zelf kan.

Loopbaanoriëntatie en -begeleiding
Op verschillende momenten in je ‘Eckartcarrière’ moet je keuzes maken: je kiest bijvoorbeeld de vakken die je in de bovenbouw wilt volgen. Ook wil je na het eindexamen natuurlijk weten welke vervolgopleiding bij jou past. Van je mentor krijg je daarom loopbaanbegeleiding (LOB). Hierbij leer je goed na te denken over wie je bent, wat je kunt en wat je belangrijk vindt. Dat helpt om goede keuzes te maken. De decanen ondersteunen de mentoren en voeren waar nodig gesprekken met leerlingen en ouders. Ze organiseren activiteiten zoals een beroepenavond, een bedrijvenmarkt en een workshop solliciteren. Het Eckart heeft twee decanen: Elizabeth Barentsen en Melanie Leenders.

SchoolOndersteuningsProfiel