Brainportweek

Tijdens de Brainportweek leer en ervaar je van alles over belangrijke thema’s in de wereld. Brugklassers besturen hun eigen land bij het project Globaland en leren daarbij over onrecht en ongelijkheid in de wereld. In hogere klassen zetten leerlingen bijvoorbeeld een eigen onderneminkje op of onderzoeken ze de kledingindustrie en hun eigen ecologische voetafdruk.