Jaarverslag

Jaarverslag van 2022 van het Eckartcollege en het Nuenens College

We zijn het jaar doorgekomen zonder al te grote coronaperikelen. De school als gemeenschap is belangrijker dan ooit. Op school leren onze leerlingen naast de schoolvakken hoe om te gaan met de ander en hoe je te gedragen als burger. Mentoren en ondersteuningsteams zijn extra hard nodig, want we merken dat leerlingen te kort gekomen zijn in de coronatijd. Ook al is corona naar de achtergrond geraakt, de gevolgen van die tijd merken we elke schooldag. Twee pijlers uit ons schoolplan zijn daar heel belangrijk bij.

De eerste pijler is kansengelijkheid: ‘iedereen kan meedoen’.

Op het Nuenens College heeft Steven Pont het team meegenomen in zijn visie op onderwijs na corona. Spreek niet over achterstanden tegen leerlingen, dat is demotiverend. Kijk hoe je als team samen ‘je weide zo groen mogelijk houdt’ zodat leerlingen zich veilig en gemotiveerd voelen om te leren. De routes “groen, kunst. sport en ontdek’ waar leerlingen uit kunnen kiezen zijn duidelijker neergezet en worden doorgevoerd in leerjaar 3 en 4. Dit verhoogt de motivatie van leerlingen omdat ze een route kunnen kiezen die bij hen past.

Burgerschap wordt op allerlei manieren ingevuld met als nieuw medium een podcast gemaakt door leerlingen voor leerlingen op het Nuenens College. Leerlingen spreken vrijuit over allerlei onderwerpen. Ze worden hierbij begeleid door een cabaretier en een medewerker van school. De podcast wordt enorm goed beluisterd en slaat goed aan.

Om de kansen voor leerlingen te vergroten zijn er heterogene brugklassen op het Nuenens College en is de dakpanbrugklas mavo/havo op het Eckartcollege doorgetrokken naar het tweede leerjaar. Docenten worden door externe experts begeleid in dit proces.

Op het Eckartcollege wordt in het kader van NPO gewerkt met een band tijdens het eerste uur met flexuren. Leerlingen kunnen kiezen uit hulplessen en extra aanbod en verrijking. Er is veel aandacht voor het welzijn van onze leerlingen door onder meer een spelletjes uur, een wandelclub en een les mindfulness. Zo is er maatwerk en keuze voor de leerlingen.

De ouderbijdrage is afgeschaft tot nader order. Alle activiteiten worden betaald uit de reguliere bekostiging.

De tweede pijler is oog voor de wereld     

Als Brainportscholen werken we veel samen met partners in de regio. Bij de vakken O&O (Technasium), Toepassingsgericht Onderwijs voor vmbo en door de stages bij bedrijven op het Nuenens College werken leerlingen aan opdrachten uit het bedrijfsleven. Zij ontwikkelen zo de vaardigheden die ze in de toekomst nodig hebben. Hierdoor worden leerlingen ook beter voorbereid op studie- en beroepskeuze.

De excursies konden afgelopen jaar gelukkig weer doorgaan. Barcelona, Londen, bergsport, Berlijn etc. We zien dat dit voor leerlingen heel belangrijk is. Zo mooi om de verbazing en bewondering te zien als leerlingen van het Nuenens college tijdens het winterkamp in Oostenrijk voor het eerst bergen zien; “Wow, moeten we daarvan af skiën” en “hoe hebben ze die bergen gemaakt?”

Vanuit het Eckartcollege is de Class of entrepreneurship ontwikkeld met masterclasses in vaardigheden en met challenges op allerlei interessante locaties in de Brainportregio. Leerlingen van bovenbouw havo en vwo van 15 Brainportscholen nemen hier samen deel aan.

Beide scholen hebben een activiteitenweek georganiseerd voor alle leerlingen met focus op burgerschap, de maatschappij en de Brainportomgeving. Authentiek leren in projectvorm gericht op de omgeving.

Voortdurend in ontwikkeling

Per 1 augustus 2022 zijn op beide scholen nieuwe directeuren gestart: Toine Hurkx op het Nuenens College en Nicole Donkers op het Eckartcollege. Samen met hun managementteams (ook deels nieuw samengesteld) bouwen zij voort op een zorgvuldige en gedegen kwaliteitscultuur.

We kunnen terugkijken op uitstekende examenresultaten voor het Eckartcollege (mavo 99%, havo 97% en vwo 95%) en voor het Nuenens College (mavo 98%, kader 100% en basis 100%). Dit resultaat is te danken aan de inzet van de teams, de extra hulplessen, examentrainingen, de tweede herkansingsmogelijkheid maar bovenal aan de leerlingen zelf.

Beide scholen werken aan een omslag naar meer formatief evalueren. Er wordt onderscheid gemaakt tussen toetsen die afgenomen worden om te kijken waar de leerlingen staan en toetsen die tot doel hebben de leerlingen verder te helpen en hen van feedback te voorzien. Daarvoor zijn heldere les- en leerdoelen nodig, zodat leerlingen weten waar ze naartoe moeten werken. Zowel voor docenten, leerlingen als ouders is dit een hele omslag die meerdere jaren zal vergen.

Om goede resultaten te bereiken zijn een goede sfeer en een veilige omgeving van belang, voor leerlingen én personeel. Daar wordt elke dag aan gewerkt.

Samen sterk en elke dag een beetje beter! Zo word je groot op het Eckartcollege en op het Nuenens College!