leerlingcoördinatoren

De leerlingcoördinatoren regelen van alles voor de klassen die onder hun verantwoordelijkheid vallen. Ze werken nauw samen met de mentoren. Als ouders verlof aan willen vragen of een bezoekje aan de orthodontist moeten doorgeven, nemen ze contact op met de leerlingcoördinator. Die is goed te bereiken via mail of het centrale nummer van de school: 040-297 22 22.