ondersteuningsteam

Soms heeft een leerling meer begeleiding nodig dan alleen een mentor kan bieden. Op dat moment komt het ondersteuningsteam in actie. In het ondersteuningsteam zitten deskundigen van binnen en buiten de school, daardoor zijn de lijntjes met verschillende hulpverleners kort. 

Ondersteuningscoördinatoren (oco’s)

Schoolpsycholoog
Annemarie Krahmer

Schoolmaatschappelijk werker
Doortje Sprangers

Leerlingbegeleiders
mavo – Jasper van de Boel
havo – Dessie Kluitmans
vwo – Inge Levy, Marijs Arets
en Wiljan Luijten(ECHA-specialist)
mavo/havo/vwo – Robin Mertens