ondersteuningsteam

Soms heeft een leerling meer begeleiding nodig dan alleen een mentor kan bieden. Op dat moment komt het ondersteuningsteam in actie. In het ondersteuningsteam zitten deskundigen van binnen en buiten de school, daardoor zijn de lijntjes met verschillende hulpverleners kort. 

Onder de knop ‘onze school’ vind je meer informatie over de extra ondersteuning op het Eckart.

Ondersteuningscoördinatoren (oco’s)

Schoolpsycholoog
Annemarie Krahmer

Schoolmaatschappelijk werker
Doortje Sprangers

Leerlingbegeleiders
mavo – Robin Mertens
havo – Annemarieke van de Zanden
vwo – Marijs Arets en Wiljan Luijten (ECHA-specialist)
algemeen – Ilse van der Dussen