Vrijwillige ouderbijdrage

Het Eckart vraagt vanaf schooljaar 2022-2023 geen vrijwillige ouderbijdrage meer. Uitzonderingen hierop zijn de buitenlandse excursies waarvoor leerlingen zich kunnen inschrijven; die moeten per excursie betaald worden. Leerlingen voor wie niet betaald is, kunnen helaas niet deelnemen. Voor een meerdaagse excursie geldt wel een minimum van 95% betalende ouders om de excursie door te laten gaan.