Vrijwillige ouderbijdrage

Het Eckartcollege vraagt vanaf schooljaar 2022-2023 geen vrijwillige ouderbijdrage meer aan de ouders. 

Uitzonderingen hierop zijn de buitenlandse excursies. Hiervoor moet apart worden ingeschreven en wordt per excursie een vrijwillige ouderbijdrage gevraagd. Wanneer u ervoor kiest deze vrijwillige ouderbijdrage niet (geheel) te betalen, dan wordt uw zoon/dochter niet uitgesloten van de excursie. Wel is het zo dat de excursie helaas geannuleerd moet worden als de school minder dan 95% van de betalingen ontvangt.