aanmelden

Aanmelden via LDOS
De meeste basisscholen geven aan ouders een code waarmee ze hun kind aanmelden via het programma LDOS van het Samenwerkingsverband (SVB). Wij zien vervolgens in LDOS wie zich wil aanmelden bij het Eckartcollege. Dat kan dit jaar van 7 t/m 9 maart en het kan op twee manieren: op school en online. Als jouw basisschool géén LDOS-code geeft, krijg je in plaats daarvan een blauw formulier. In dat geval kunnen we de aanmelding niet online doen, maar moet je dus naar school komen.

Bij ons op school 

Als je je op school komt aanmelden, reserveer je via de datumprikker een tijdsblok. Samen met (één van) je ouders kom je op het gereserveerde tijdstip naar het Eckart. Vergeet niet het volgende mee te nemen:
– jouw identiteitsbewijs
– het blauwe formulier van het SVB
Een medewerker van onze school vult samen met jullie het aanvullende aanmeldformulier in. Van tevoren heb je waarschijnlijk al iets ingevuld via LDOS.

Online 
Als je ervoor kiest om online aan te melden, sturen wij na 10 maart het aanvullende formulier digitaal. Dat gebeurt nadat je je hebt aangemeld via LDOS.

Uitzonderingen
Voor leerlingen die van een basisschool komen die niet binnen het Samenwerkingsverband valt én voor leerlingen van het Antoon Schellenscollege en EOA geldt een uitzondering. Zij kunnen een tijdsblok reserveren voor een inschrijving op school via de datumprikker óf een mail sturen naar info@eckartcollege.nl. Via die mail vragen ze een digitaal aanmeldformulier aan. 

Leerlingen die op een andere school uitgeloot worden, mogen zich nog aanmelden op donderdag 10 maart de hele dag en op vrijdag 11 maart tot 13.00 uur. Stuur hiervoor een email naar info@eckartcollege.nl.

Voor het aanmelden van een andere klas dan de brugklas dient de huidige school de melding in LDOS te doen. 

Kennismakingsmiddag 
Op woensdag 6 juli 2022 is er een kennismakingsmiddag met de klas en de mentor voor alle nieuwe brugklassers. De uitnodiging hiervoor krijgen leerlingen persoonlijk.