schoolleiding

Onze rector, Claire Arts, is eindverantwoordelijk voor het Eckartcollege en het Nuenens College. De dagelijkse leiding van het Eckart ligt bij de vestigingsdirecteur, Henk Bolkenbaas. Samen met de adjunct-directeuren en de manager bedrijfsvoering vormen zij de schoolleiding.

De adjunct-directeuren geven leiding aan de drie basisteams: mavo, havo en vwo. Die basisteams zorgen voor wat kleinschaligheid binnen de school. Een aantal jaren achter elkaar word je als leerling namelijk begeleid door hetzelfde team van docenten, mentoren en leerlingcoördinatoren.