laptop

Sinds augustus 2020 werken onze leerlingen in de lessen met een laptop. Natuurlijk gebruiken we ook nog steeds papieren boeken, klassikale instructies en andere werkvormen. Je zit dus zeker niet de hele dag achter een scherm! Het gebruik van ICT moet een toegevoegde waarde hebben binnen het onderwijs.  

Wil je meer weten? Lees dan de uitgebreide informatie hieronder. 

Informatie voor leerlingen en ouders  
ICT speelt op het Eckart een belangrijke rol. We bieden bijvoorbeeld oefenmateriaal en toetsen online aan en we leren je omgaan met programma’s als Word, PowerPoint en Excel. We werken verder met het leerlingvolgsysteem Magister en we zitten op social media. ICT is op onze school eigenlijk niet meer weg te denken.  

In de les gebruiken we dus niet alleen de vertrouwde (werk)boeken, maar ook de laptop. Het digitale lesmateriaal dat al bij veel van onze boeken zit, kunnen we nu vaker gebruiken. Verder kunnen we je met deze manier van werken meer keuzes geven, je gerichter laten oefenen en je betere feedback geven. Je leert dus meer en de lessen worden er gevarieerder door. Bovendien word je vaardiger in het werken met digitale middelen. Je gaat antwoorden zoeken op vragen als: Hoe weet ik of een website betrouwbaar is? Wat zijn de (fatsoens)regels in het digitale verkeer? Wat moet ik doen bij onverwachte nare ervaringen op het internet? Hoe bouw ik een digitaal portfolio op? Hoe werk ik samen met andere leerlingen in documenten?  

Je bestelt de laptop in de brugklas en gebruikt ‘m je hele schoolcarrière. We vragen je ouders om een laptop te kopen óf een laptopabonnement te nemen. Als hier niet genoeg geld voor is, dan zoeken we er samen met je ouders een oplossing voor (bijvoorbeeld bij Stichting Leergeld). Je ouders kunnen zelf kiezen bij welk bedrijf ze de laptop bestellen, als hij maar voldoet aan de eisen. Dan weten we namelijk zeker dat je laptop gemakkelijk in je tas en op je tafeltje past en dat hij hetzelfde werkt als de laptop van je klasgenoten. Bijna alle leerlingen bestellen een laptop bij The Rent Company. Bij dit bedrijf kun je een laptopabonnement nemen voor een periode van drie, vier of vijf jaar inclusief verzekering en service. Je weet dan zeker dat jouw laptop aan de eisen voldoet en dat laptopproblemen op school opgelost worden door een medewerker van The Rent Company. 

Extra Informatie voor ouders 
In een enquête van half oktober 2020 gaf een grote meerderheid van de ouders (122 respondenten) aan tevreden te zijn over de laptop en de leverancier The Rent Company. Ouders gaven in deze enquête aan dat bestellen eenvoudig is en 95% zou andere ouders adviseren om bij The Rent Company te bestellen. Ook uit de leerlingenenquête (in november, met 240 respondenten) blijkt een grote tevredenheid over de laptopinzet en het -gebruik.  

Via The Rent Company kunnen we tegen een concurrerende prijs een laptop aanbieden die uitgebreid getest is, tegen een stootje kan en zich bewezen heeft in het onderwijs. De aanbevolen laptop is voorzien van een stootrand en extra stevig glas, kan gemakkelijk mee in een schooltas en past naast de boeken op een lestafel. Door de laptop als tablet te gebruiken, neemt deze nog minder plaats in. 

Bijna 90% van de leerlingen heeft een laptop bij The Rent Company besteld en voor de lessen is dat erg praktisch. Deze laptops werken namelijk allemaal hetzelfde. Ze maken gebruik van het snelle netwerk op onze school en zijn verbonden met de schoolprinters. Het cijfer dat ouders geven voor de werking en betrouwbaarheid van de laptop is gemiddeld een 8,02, de leerlingen gaven 8,03. Volgens de leerlingen is het apparaat gewoon een handige, betrouwbare schoollaptop en de ouders geven aan: de laptop werkt naar behoren, alle benodigde software zit erop en de batterij gaat lang mee.  

Een ander groot voordeel is dat The Rent Company óp school ondersteuning levert. Een kapotte laptop wordt dus gerepareerd. Tijdens de reparatie krijgt de leerling een laptop te leen. 

In het schooljaar 2020-2021 konden de leerlingen een laptop van het type Latitude 3190 11 inch 2-in-1 laptop bestellen bij The Rent Company. Het apparaat kostte daar 540 euro, waar nog 3,75 euro per maand voor de service (het ‘zekerheidspakket’) bovenop komt. Betalen kan in één keer of gespreid per maand. Vanwege het grote voordeel dat het onderwijs steeds door kan gaan als de leerling een zekerheidspakket heeft, hebben we besloten dat het Eckart een deel van dit serviceabonnement zal vergoeden (met een maximum van 100 euro per vier jaar). Over de voorwaarden voor deze vergoeding wordt u geïnformeerd. 

Bijna alle leerlingen nemen de laptop dagelijks mee naar school. Hij past namelijk goed in de tas. Ook kwam uit de enquêtes naar voren dat de laptop bij veel vakken al gebruikt wordt en daar een waardevolle toevoeging is voor het onderwijs. Biologie, geschiedenis en Engels zijn op dit moment de vakken waar de laptop het meest gebruikt wordt.  

Tot slot: kiest u voor een andere leverancier dan The Rent Company, denk er dan ook aan om de garantie en service te regelen en zorg voor een apparaat dat voldoet aan de minimumeisen zodat uw kind een laptop heeft die de hele schoolloopbaan bruikbaar is. In juni ontvangen ouders de minimumeisen én een aanbod van The Rent Company. Wacht dus met het kopen van een laptop totdat u deze informatie ontvangt.