belangrijke data

Aanmeldingen
7 t/m 9 maart: invullen digitaal aanmeldformulier
10 en 11 maart: aanmelden van leerlingen die op een andere school uitgeloot zijn
20 april: bericht van toelating van het Eckart

Kennismaking met de nieuwe klas
woensdag 6 juli 2022 vanaf 14.30u

Bekijk hieronder de presentaties van de kennismakingsavonden: