brugklas

Je wordt groot op het Eckart 
De jaren waarin je op de middelbare school zit, zijn belangrijke jaren in je leven. Je groeit in die periode enorm: lichamelijk, maar zéker ook geestelijk. Dat gaat natuurlijk het best als je lekker in je vel zit! Daarom vinden we het heel belangrijk dat onze brugklassers zich zo snel mogelijk thuis voelen het Eckart. Hoe we daarvoor zorgen, lees je hieronder. Ook geven we alvast wat informatie over ons onderwijs.

Brugklasgebouw 
Voor brugklassers verandert er veel. Voor de meesten is hun nieuwe school bijvoorbeeld een stuk groter dan de basisschool. Doordat je op het Eckart je ‘eigen’ gebouw hebt, wordt de overstap wat gemakkelijker gemaakt. Bij het brugklasgebouw hoort een conciërge en in de pauze lopen docenten rond die jou kennen. 

Soorten brugklassen
We hebben op het Eckart vijf verschillende soorten brugklassen: mavo, mavo/havo, havo/vwo, vwo en vwo masterclass. Waar je in geplaatst wordt, hangt af van je advies. Bij twijfel zullen we altijd overleggen.

Mentor en mini-mentoren 
Elke klas heeft een mentor die de brugklassers intensief begeleidt. Je krijgt studielessen van je mentor waarin je leert studeren, plannen en organiseren. In die lessen is er ook veel aandacht voor groepsvorming en sociaal-emotionele ontwikkeling. Naast de studieles is er elke week een mentoruur voor individuele gesprekjes met een paar leerlingen. 

Mentoren houden hun collega’s steeds op de hoogte van belangrijke zaken die in hun klas spelen. Natuurlijk geldt ook het omgekeerde: vakdocenten zoeken contact met de mentor als hen iets opvalt.

Iedere mentor krijgt hulp van twee mini-mentoren. Dat zijn leerlingen uit de bovenbouw die het leuk vinden om brugklassers te begeleiden. Zij komen twee pauzes in de week langs in de brugklashal en vinden het leuk om met je te kletsen en jouw vragen te beantwoorden

Brugklaskamp 
In de allereerste schoolweek ga je meteen op kamp. Dat lijkt misschien wat snel, maar zo’n kamp is de ideale manier om elkaar goed te leren kennen. Samen met de mentor, mini-mentoren en een aantal andere klassen ga je vier dagen naar een mooie kamplocatie. Daar sporten je veel, in wisselende teams. Ook geeft de mentor lessen die voorbereiden op de middelbare school. De brugklassers oefenen bijvoorbeeld al met de planagenda van het Eckart en er zijn lessen over omgaan met elkaar. Natuurlijk sluiten we de week af met een bonte avond en een feest. Als het brugklaskamp achter de rug is, is elke klas al een echte groep en zijn de eerste vriendschappen gesloten! 

Contact met ouders 
Om jou goed te kunnen begeleiden, hebben we ook je ouders of verzorgers nodig. We vinden het heel belangrijk dat er een goede samenwerking is tussen thuis en school. Daarom staan er in een schooljaar verschillende ouderavonden gepland, maar ook op andere momenten willen we graag contact als dat nodig is. Iedere docent is goed bereikbaar via mail. Op die manier blijven we op de hoogte en kunnen afspraken snel gemaakt worden.

Lessen en huiswerk
Over het algemeen wordt van een les op het Eckart de eerste helft gebruikt voor klassikale uitleg. In de tweede helft van de les krijg je verwerkingstijd; dat betekent dat je actief aan de slag gaat met wat je hebt geleerd. Natuurlijk mag je dan ook extra hulp vragen. Aan het einde van de les kan de docent huiswerk opgeven. Dat huiswerk wordt in Magister geplaatst en je noteert het zelf in je planagenda. Het verschilt natuurlijk per leerling hoeveel tijd je aan je huiswerk besteedt, maar het gemiddelde ligt ongeveer op 1,5 uur per dag.

Flexuren
Je zult merken dat er voor het eerste lesuur niets op je rooster staat. Je kunt je in dat ‘flexuur’ inschrijven voor een vak waar je extra hulp bij nodig hebt. Het kan ook zijn dat een vakdocent jouw aanwezigheid bij het hulpuur verplicht. Als je geen extra hulp nodig hebt, maar zin hebt in iets anders dan de gewone lessen, kun je je ook inschrijven voor het flexuur. Er is van alles te kiezen, zoals spelletjes spelen, extra gymmen en debatteren. Ook is er het flexuur ‘paars Eckart’ waarin kinderen bij elkaar komen om te praten over geaardheid, gender en acceptatie.